DIỄN ĐÀN NGÀNH TIN HỌC XÂY DỰNG_ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Building A Better World


  Đề bài các buổi thực hành phòng máy lần 1 và 2

  Share
  avatar
  knet1304
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 670
  Points : 1933
  Join date : 16/01/2011
  Age : 28
  Đến từ : Khoa CNTT-Trường Đại học Xây Dựng

  Đề bài các buổi thực hành phòng máy lần 1 và 2

  Bài gửi by knet1304 on 16.02.11 21:26

  Tạo lập cơ sở dữ liệu như sau(lấy tên CSDL là tên mình):
  Bài 1
  Canbo(canboID,chucvuID,phongbanID,hoten,namcongtac,hesoluong,phucapCB)
  Chuvu(chucvuID,tenchucvu,phucapCV)
  Phongban(phongbanID,tenphongban,diachi)
  1.Thiết lập các quan hệ các bảng trên
  2.Nhập dữ liệu cho mỗi bảng(tổi thiểu 5 bản ghi)
  3.Liệt kê danh sách phòng ban
  4.Đưa ra d.s các thông tin của cán bộ
  5.Tính số luợng cán bộ theo tên phòng ban đuợc nhập từ bàn phím (truy vấn tham số)
  6.Thống kê số luợng cán bộ theo phòng ban và chức vụ.
  Bài 2:
  sinhvien(masv,hoten,quequan,namsinh,diem)
  1.Cập nhật điểm cho những sv nào có quê ở "Hà Nội" thì điểm bị trừ 1 điểm
  2.Xoá những sinh viên có điểm <5
  3.Tạo Form
  trong đó tạo thêm truờng lớp trong bảng sv(lấy masv)
  tạo thêm bảng lop(malop,tenlop,soluong)
  _Tạo form để nhập dữ liệu cho bảng lớp-sinh viên
  Yêu cầu:
  (Chọn lớp dùng combobox,còn các thuộc tính khác dùng bằng tay)
  _Tính và cập nhật số luợng sinh viên trong từng lớp

   Hôm nay: 17.11.18 23:55