DIỄN ĐÀN NGÀNH TIN HỌC XÂY DỰNG_ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Building A Better World


  Chứng chỉ thể chất và quốc phòng

  Share
  avatar
  knet1304
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 670
  Points : 1933
  Join date : 16/01/2011
  Age : 28
  Đến từ : Khoa CNTT-Trường Đại học Xây Dựng

  Chứng chỉ thể chất và quốc phòng

  Bài gửi by knet1304 on 05.03.11 7:45

  Điều kiện cấp chứng chỉ thể chất và quốc phòng.
  THÔNG BÁO CHÍNH THỨC VỀ CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT :


  1. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG :
  - Với các học phần quốc phòng sinh viên đã học từ học kỳ 1 năm học 2010-2011 trở về trước sẽ được tính theo thông báo số 152/ TB-ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010.
  Cụ thể :
  Xếp loại đạt gồm :
  Điểm đạt theo thang 10 từ 8,5 – 10 => quy ra điểm chữ = A => quy ra thang điểm 4 thì điểm số = 4 => được xếp loại : Giỏi
  Điểm đạt theo thang 10 từ 7,0 – 8,4 => quy ra điểm chữ = B => quy ra thang điểm 4 thì điểm số = 3 => được xếp loại : Khá
  Điểm đạt theo thang 10 từ 5,0– 6,9 => quy ra điểm chữ = C => quy ra thang điểm 4 thì điểm số =2 => được xếp loại : Trung bình
  Điểm đạt theo thang 10 từ 4,0 – 4,9 => quy ra điểm chữ = D => quy ra thang điểm 4 thì điểm số = 1 => được xếp loại : Trung bình yếu.

  Xếp loại không đạt
  :
  Điểm theo thang 10 <4 => quy ra điểm chữ= F => quy ra thang điểm 4 thì điểm số = 0 => được xếp loại : Kém => yêu cầu học lại.

  Như vậy với điểm 5 từ học kỳ 1 năm học 2010-2011 sẽ được quy đổi thành 5,5 (chỉ tính riêng cho điểm 5).

  * Từ học kỳ 2 năm học 2010-2011 điểm giáo dục quốc phòng điểm đạt vẫn được tính là từ 4. Tuy nhiên điểm phải đạt từ 5,5 trở lên mới được tính bằng 2 còn dưới 5,5 nhưng trên 4 sẽ được tính bằng 1.

  * Điều kiện để cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng được tính trên thang điểm 4 như sau :
  - Cả 4 học phần giáo dục quốc phòng đều được tính số tín chỉ như nhau => mỗi học phần có số tín chỉ = 1TC, sau khi quy ra thang điểm 4và chia hệ số ( chia cho 4) nếu hệ số k >=2 và các điểm học phần đềuxếp loại đạt thì sinh viên sẽ được cấp chứng chỉ.

  2. GIÁO DỤC THỂ CHẤT :
  - Với các học phần thể chất thuộc năm học 2009-2010 trở vềtrước cũng được tính như giáo dục quốc phòng theo thông báo số 152/ TB-ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010.
  - Từ năm học 2010 - 2011 điểm đạt của giáo dục thểchất là từ 4 điểm trở lên và áp dụng theo quy chế 43.

  * Điều kiện để cấp chứng chỉ giáo dục thể chất được tính như sau :
  -Cả 5 học phần giáo dục thể chất đều được tính số tín chỉ như nhau =>mỗi học phần có số tín chỉ = 1TC.
  - Cách tính tương tự như giáo dục quốc phòng (nhưng chia cho 5).

  NHƯVẬY SINH VIÊN CÓ ĐIỂM 4 TRONG CÁC HỌC PHẦN THỂ CHẤT HOẶC QUỐC PHÒNG VẪN ĐƯỢC TÍNH LÀ ĐẠT. NHƯNG ĐỂ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ VÀ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THÌ SAU KHI CHIA HỆ SỐ PHẢI ĐẠT TỪ 2 TRỞ LÊN.

  Trong thời gian qua vì là lần đầu tiên áp dụng quy chế 43 để xét tốt nghiệp nên sẽ có một số thiếu sót, trong trường hợp đó các em cần lên trực tiếp văn phòng khoa để làm đơn xin công nhận tốt nghiệp để đưa vào xét tốt nghiệp vào đợt xét gần nhất. (Khoa sẽ up điểm toàn bộ học phần thể chất và quốc phòng vào tuần sau từ 7*3*2011 đến 10*3*2011 cho toàn bộ K47 - K52 ( K52 năm thứ nhất) cho các em biết và phản hồi về khoa, lưu ý điểm scan này khoa không ghi điểm 4 mà chỉ ghi điểm đạt trong sổ theo dõi nên những sinh viên có điểm 4 cần hết sức lưu ý .
  Riêng K53 đã có điểm thể chất và quốc phòng trên bảng điểm cá nhân)

  Theo quy chế 43 sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp thì một trong các yêu cầu theo Điều 27 khoản đ là "Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo dục thể chất.".

   Hôm nay: 21.01.19 2:25