DIỄN ĐÀN NGÀNH TIN HỌC XÂY DỰNG_ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Building A Better World


  Video hướng dẫn midas

  Share
  avatar
  knet1304
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 670
  Points : 1933
  Join date : 16/01/2011
  Age : 28
  Đến từ : Khoa CNTT-Trường Đại học Xây Dựng

  Video hướng dẫn midas

  Bài gửi by knet1304 on 08.09.11 15:49

  Hệ thống link 1
  Cầu dầm mặt cắt chữ I:
  mediafire.com ?l91493t6p98qf15
  mediafire.com file/l91493...cot%20thep.avi
  Cầu dầm giản đơn:
  mediafire.com file/apwlfb...gian%20don.avi
  mediafire.com ?apwlfb857xqx3j0
  Dầm bê tông chữ I phẳng:
  mediafire.com ?tbcv2keh7eynxem
  mediafire.com file/tbcv2k...28Phang%29.avi
  Cầu đúc hẫng:
  Định nghĩa các giai đoạn xây dựng:
  mediafire.com ?sw219vvrn3y3ci6
  mediafire.com file/sw219v...xay%20dung.avi
  Gán tải trọng thi công:
  mediafire.com ?6dzl7dxuxzv9tih
  mediafire.com file/6dzl7d...thi%20cong.avi
  Khai báo mặt cắt thay đổi:
  mediafire.com ?xlmdanp28mombcw
  mediafire.com file/xlmdan...thay%20doi.avi
  Khai báo điều kiện biên:
  mediafire.com ?1eqckr6794z9t8h
  mediafire.com file/1eqckr...0dk%20bien.avi
  Mô hình hóa mặt cắt:
  mediafire.com ?1qzaaayvnuf3di6
  mediafire.com file/1qzaaa...0mat%20cat.avi
  Tải trọng giai đoạn khai thác:
  mediafire.com ?86y6ddaoonkegr0
  mediafire.com file/86y6dd...hai%20thac.avi
  Thống kê vật liệu:
  mediafire.com ?0fn1i1jj1nd2bdy
  mediafire.com file/0fn1i1...vat%20lieu.avi
  Xem kết quả:
  mediafire.com ?m9sk33n1t4umc2u
  mediafire.com file/m9sk33...0ket%20qua.avi
  Hệ thống link 2
  4shared.com/file/97952060/98ae1665/BaigiangMidaspart1.html
  4shared.com/file/97618827/7dee30b/BaigiangMidaspart2.html
  fileden.com BaigiangMidas.part3.rar
  Hệ thống link 3
  mediafire.com ?zfmgkgc0ka17j84
  mediafire.com ?1e4y5cd6hu26l4j
  mediafire.com ?5ibujyse8ma7ux3
  mediafire.com ?qqw31w74iezk0qw
  mediafire.com ?uuc5zk9k28umf36
  mediafire.com ?a5cj76q427i3t17
  mediafire.com ?ool7igcppz8qycg
  mediafire.com ?x9en7fng3lb04ge
  Một số video hướng dẫn học Midas-Civil
  Hệ thống link 4
  mediafire.com ?z4tkzzjkyi
  mediafire.com ?nyddhni3nw
  mediafire.com ?mydw3w325n
  mediafire.com ?zzjnuwz5ad

  *************-----------*******************

  Video+Tài liệu học MIDAS
  1. Dự ứng lực (video)
  mediafire.com download.php?cwzmvajmxkk

  2. Bài tập Midas (*.doc)
  mediafire.com download.php?mtom4t2wmum

  3. Bài tập Midas 2 (*.doc)
  mediafire.com download.php?zgyokmwvdzm

  4. Bài giảng Midas (*.pdf)
  mediafire.com download.php?33znzdmxx35

  5. Cáp DUL (video)
  mediafire.com download.php?1yyoywmmzhz 6. Cầu đúc hẫng (video)
  mediafire.com download.php?to2t2ndmw1b

  7. Cầu treo dây võng (*pdf)
  mediafire.com download.php?1gt0f1jizdn

  8. đường ảnh hưởng liên tục 3 nhịp (video)
  mediafire.com download.php?z3zm3cnxnyt

  9. Dao động (video)
  mediafire.com download.php?zdmnzj3unit 10. Dao động 2 (video)
  mediafire.com download.php?e2uzzmmiwzj

  11. Dao động 3 (video)
  mediafire.com download.php?wdeuozxondd

  12. Đề cương chi tiết (*.pdf)
  mediafire.com download.php?wgfjn2g2f52

  13. Đà giáo di động (*pdf)
  mediafire.com download.php?nynwtzzjmwt

  14. Dự ứng lực 1 (video)
  mediafire.com download.php?ygo0z2juy2z 15. Dự ứng lực 2 (video)
  mediafire.com download.php?zv0wm1yet3h

  16. Hướng dẫn dùng midas (*.doc)
  mediafire.com download.php?wdomxingj5c

  17. Hướng dẫn dùng midas 2 (*.doc)
  mediafire.com download.php?2obkjahfgny

  18. Hướng dẫn dùng midas 3 (*.doc)
  mediafire.com download.php?mjivmjzz0jg

  19. Hoạt tải (video)
  mediafire.com download.php?ywgom5mmvyz

  20. Hoạt tải xe (video)
  mediafire.com download.php?xyk4zm5tevt
  __________________ 21. Hoạt tải 2 (video)
  mediafire.com download.php?laymz0lzqrm

  22. Liên kết (video)
  mediafire.com download.php?5mwwnwymjdg

  23. MIDAS Civil vs RM.ppt
  mediafire.com download.php?ztozkfkyorn

  24. Hướng dẫn dùng midas 4 (*.doc)
  mediafire.com download.php?njhmu4ziybm

  25. MIDASCivil_Workshop.pdf
  mediafire.com download.php?2ye2bmzkzom 26. Mô hình hóa v PT kết cấu (video)
  mediafire.com download.php?wjtit4muowm

  27. Mô hình hóa v PT mặt cắt (*.doc)
  mediafire.com download.php?jzjtvwoktt4

  28. Ứng dụng Midas (*.doc)
  mediafire.com download.php?ocjo2iifwml

  29. Ví dụ đơn giản (video)
  mediafire.com download.php?gdygkmqywuz

  30. Xuất midas ra cad (*.doc)
  mediafire.com download.php?emn1qjottmu Cầu BTCT chữ I
  Hệ thống link 5
  Định nghĩa các giai đoạn xây dựng:

  https://www.youtube.com/watch?v=W0CBEuCEQr4
  Gán tải trọng thi công:

  https://www.youtube.com/watch?v=ld4aIR20ZTo
  Khai báo mặt cắt thay đổi:

  https://www.youtube.com/watch?v=c2z9VK4mXgE
  Khai báo điều kiện biên:

  https://www.youtube.com/watch?v=G3gMKGzwHNo
  Mô hình hóa mặt cắt:

  https://www.youtube.com/watch?v=uzeO4ROYq1c
  Tải trọng giai đoạn khai thác:

  https://www.youtube.com/watch?v=q9RXtsgAxLs
  Thống kê vật liệu:

  https://www.youtube.com/watch?v=MXohhKIXLrU
  Xem kết quả:
  https://www.youtube.com/watch?v=RBP0FD5_G2M
  Hệ thống link 6
  http://www.ansonjsc.com/media/video/56C21A_huong_dan_mo_hinh_hoa_bang_midas_civil_-_bai01.aspx
  http://www.ansonjsc.com/media/video/56C21B_huong_dan_mo_hinh_hoa_bang_midas_civil_-_bai02.aspx
  http://www.ansonjsc.com/media/video/52C012_huong_dan_mo_hinh_hoa_bang_midas_civil_-_bai03.aspx
  http://www.ansonjsc.com/media/video/52C013_huong_dan_mo_hinh_hoa_bang_midas_civil_-_bai04.aspx
  http://www.ansonjsc.com/media/video/52C212_huong_dan_mo_hinh_hoa_bang_midas_civil_-_bai05.aspx
  http://www.ansonjsc.com/media/video/52C213_huong_dan_mo_hinh_hoa_bang_midas_civil_-_bai06.aspx
  http://www.ansonjsc.com/media/video/56C012_huong_dan_mo_hinh_hoa_bang_midas_civil_-_bai07.aspx
  Giáo trình thiết kế cầu dây võng :http://www.mediafire.com/?wdx4dnmdtud

   Hôm nay: 21.01.19 3:01