DIỄN ĐÀN NGÀNH TIN HỌC XÂY DỰNG_ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Building A Better World


  Thông báo đăng ký môn học học kỳ II năm học 2011-2012

  Share
  avatar
  knet1304
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 670
  Points : 1933
  Join date : 16/01/2011
  Age : 28
  Đến từ : Khoa CNTT-Trường Đại học Xây Dựng

  Thông báo đăng ký môn học học kỳ II năm học 2011-2012

  Bài gửi by knet1304 on 21.11.11 18:48

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  PHÒNG ĐÀO TẠO


  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Hà nội, ngày 21 tháng 11 năm 2011

  THÔNG BÁO


  V/v đăng ký môn học học kỳ II năm học 2011-2012


  Kính gửi:

  - Lãnh đạo các Khoa, Viện, Ban.  - Các lớp sinh viên.

  Thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2011-2012, để phục vụ cho công tác đăng ký môn học (ĐHMH) của sinh viên, phòng Đào tạo gửi tới các đơn vị bản kế hoạch chi tiết, thời khóa biểu của học kỳ 2 năm học 2011-2012. Đề nghị các
  Khoa, Viện, Ban, giáo viên chủ nhiệm các lớp phổ biến kế hoạch học tập của học kỳ 2 để sinh viên ĐHMH đúng thời hạn. Kế hoạch chi tiết về đối tượng, danh mục các môn học sẽ mở, thời gian và quy trình đăng ký học tập của các khóa cụ thể như sau:

  I. Đối tượng được đăng ký học:

  Áp dụng cho tất cả sinh viên hệ chính quy.

  II. Các môn học:

  Chi tiết danh mục các môn học, thời khóa biểu xem sổ tay sinh viên.

  III. Quy trình đăng ký môn học:

  1. Sinh viên xem thời khóa biểu, thời hạn đăng ký và ĐKMH qua mạng tại địa chỉ http://daotao.nuce.edu.vn. Thời gian đăng ký được bố trí từ ngày 01/12/2011 đến 20/12/2011 theo lịch cụ thể như sau:

  Bảng thời gian đăng ký các khoá:

  STT

  Thời gian

  Khóa

  1

  0 giờ ngày 01/12/2011 đến 24 giờ ngày 03/12/2011

  K.56

  2

  0 giờ ngày 04/12/2011 đến 24 giờ ngày 06/12/2011

  K.55

  3

  0 giờ ngày 07/12/2011 đến 24 giờ ngày 09/12/2011

  K.54

  4

  0 giờ ngày 10/12/2011 đến 24 giờ ngày 12/12/2011

  K.53

  5

  0 giờ ngày 13/12/2011 đến 24 giờ ngày 14/12/2011

  K.52 và các khóa cũ

  6

  0 giờ ngày 15/12/2011 đến 24 giờ ngày 16/12/2011

  Khối XF, XE, KD0, CLC

  7

  0 giờ ngày 17/12/2011 đến 24 giờ ngày 18/12/2011

  Bằng 2 các khóa

  8

  0 giờ ngày 19/12/2011 đến 24 giờ ngày 20/12/2011

  Liên thông các khóa

  2. Sinh viên đã có thẻ liên kết với ngân hang nộp học phí qua hệ thống ngân hàng từ ngày 26/12/2011 đến hết ngày 24/02/2012.

  Các sinh viên còn lại nộp học phí tại phòng Tài vụ từ ngày 26/12/2011 đến hết ngày 24/02/2012 (trong giờ hành chính). Học phí được tính theo quyết định số 589/2011/QĐ-ĐT ngày 22/06/2011 của Hiệu trưởng Trường ĐHXD.

  3. Căn cứ vào số lượng sinh viên đã đăng ký thành công cho từng lớp môn học, phòng Đào tạo sẽ thông báo danh sách các lớp
  đủ điều kiện mở và các lớp phải hủy do không đủ số lượng sinh viên vào ngày 26/12/2011.

  4. Thời gian học bắt đầu từ ngày 09/01/2012 tuần 23 theo kế hoạch giảng dạy và học tập của Nhà trường.

  Đề nghị các Khoa, Viện, Ban, Giáo viên chủ nhiệm phổ biến đến sinh viên, đặc biệt là các sinh viên khóa cũ để sinh viên ĐKMH đúng thời hạn.

  Nơi nhận:

  PHÒNG ĐÀO TẠO


  - Các Khoa, Viện, Ban.  - Trang Web, ĐT, HC.  - Lưu VP.

  Phạm Xuân Anh(đã ký)

   Hôm nay: 25.06.18 9:12