DIỄN ĐÀN NGÀNH TIN HỌC XÂY DỰNG_ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Building A Better World


  Lịch đăng ký học đợt 2 kỳ 2

  Share
  avatar
  knet1304
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 670
  Points : 1933
  Join date : 16/01/2011
  Age : 28
  Đến từ : Khoa CNTT-Trường Đại học Xây Dựng

  Lịch đăng ký học đợt 2 kỳ 2

  Bài gửi by knet1304 on 25.12.11 18:46

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  PHÒNG ĐÀO TẠO


  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Hà nội, ngày 16 tháng 12 năm 2011


  THÔNG BÁO


  V/v đăng ký môn học đợt 2 học kỳ II năm học 2011-2012


  Kính gửi:

  - Lãnh đạo các Khoa, Viện, Ban.  - Các lớp sinh viên.

  Để tạo điều kiện cho sinh viên có thể trả nợ các môn học chưa đạt và hoàn thiện để đủ điều kiện làm Đồ án tốt nghiệp. Phòng Đào tạo tổ chức đợt đăng ký môn học bổ sung cho các khóa cụ thể như sau:

  I. Đối tượng được đăng ký học:

  Áp dụng cho tất cả sinh viên hệ chính quy.

  II. Các môn học:

  Chi tiết danh mục các môn học được mở bổ sung tại trang website của Phòng Đào tạo.

  III. Quy trình đăng ký môn học:

  1. Sinh viên xem thời khóa biểu, thời hạn đăng ký và ĐKMH qua mạng tại địa chỉ http://daotao.nuce.edu.vn. Thời gian đăng ký được bố trí từ ngày 02/01/2012 đến 15/01/2012 theo lịch cụ thể như sau:

  Bảng thời gian đăng ký các khoá:


  STT

  Thời gian

  Khóa

  1

  0 giờ ngày 02/1/2012 đến 24 giờ ngày 04/1/2012

  K52 và các khoá cũ

  2

  0 giờ ngày 05/1/2012 đến 24 giờ ngày 06/1/2012

  K.53

  3

  0 giờ ngày 07/1/2012 đến 24 giờ ngày 08/1/2012

  K.54

  4

  0 giờ ngày 09/1/2012 đến 24 giờ ngày 10/1/2012

  K.55

  5

  0 giờ ngày 11/1/2012 đến 24 giờ ngày 12/1/2012

  Bằng 2 các khóa

  6

  0 giờ ngày 13/1/2012 đến 24 giờ ngày 14/1/2012

  Liên thông các khóa

  2. Trong đợt đăng ký bổ sung này sinh viên không được phép xoá môn học sau khi đã chọn đăng ký do đó sinh viên phải xem xét kỹ trước khi lựa chọn môn học mình đăng ký.

  Đề nghị các Khoa, Viện, Ban, Giáo viên chủ
  nhiệm phổ biến đến sinh viên, đặc biệt là các sinh viên khóa cũ để sinh
  viên ĐKMH đúng thời hạn.  Nơi nhận:

  PHÒNG ĐÀO TẠO


  - Các Khoa, Viện, Ban.  - Trang Web, ĐT, HC.  - Lưu VP.

   Hôm nay: 10.12.18 11:51