DIỄN ĐÀN NGÀNH TIN HỌC XÂY DỰNG_ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Building A Better World


  Lịch đăng ký học kỳ 3

  Share
  avatar
  knet1304
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 670
  Points : 1933
  Join date : 16/01/2011
  Age : 28
  Đến từ : Khoa CNTT-Trường Đại học Xây Dựng

  Lịch đăng ký học kỳ 3

  Bài gửi by knet1304 on 26.03.12 20:56

  LỊCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC KỲ 3

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  PHÒNG ĐÀO TẠO


  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Hà nội, ngày 26 tháng 03 năm 2012

  THÔNG BÁO


  V/v đăng ký môn học kỳ 3 năm học 2011-2012  Kính gửi:

  - Lãnh đạo các Khoa, Viện, Ban.  - Các lớp sinh viên.

  Để tạo điều kiện cho sinh viên có thể trả
  nợ các môn học chưa đạt và hoàn thiện đủ điều kiện được nhận Đồ án tốt
  nghiệp vào năm học tới (2012-2013), Phòng Đào tạo tổ chức đợt đăng ký
  môn học (ĐKMH) kỳ 3 cho các khóa cụ thể như sau:

  I. Đối tượng được đăng ký học:

  Áp dụng cho tất cả sinh viên hệ chính quy, bằng hai, liên thông, liên kết, XE,XF, CLC.

  II. Các môn học:

  Chi tiết danh mục các môn học được mở đăng tải tại Website của Phòng Đào tạo.

  III. Quy trình đăng ký môn học:

  1. Sinh viên xem thời khóa biểu, thời hạn đăng ký và ĐKMH qua mạng tại địa chỉ http://daotao.nuce.edu.vn. Thời gian đăng ký được bố trí từ ngày 02/04/2012 đến 15/04/2012 theo lịch cụ thể như sau:

  Bảng thời gian đăng ký các khoá:

  STT

  THỜI GIAN

  KHÓA

  1

  0 giờ ngày 02/04/2012 đến 24 giờ ngày 03/04/2012

  K51 và các khoá cũ

  2

  0 giờ ngày 04/04/2012 đến 24 giờ ngày 05/04/2012

  K.52

  3

  0 giờ ngày 06/04/2012 đến 24 giờ ngày 07/04/2012

  K.53

  4

  0 giờ ngày 08/04/2012 đến 24 giờ ngày 09/04/2012

  K.54

  5

  0 giờ ngày 10/04/2012 đến 24 giờ ngày 11/04/2012

  K.55

  6

  0 giờ ngày 12/04/2012 đến 24 giờ ngày 13/04/2012

  Bằng 2 các khóa

  7

  0 giờ ngày 14/04/2012 đến 24 giờ ngày 15/04/2012

  Liên thông các khóa

  2. Sinh viên nợ học phí không được đăng ký môn học kỳ 3.

  3. Sinh viên đóng học phí từ ngày 16/04/2012 đến ngày 20/04/2012.

  - Sinh viên có tài khoản tại Ngân hàng Agribank, nộp học phí qua tài khỏan tại Ngân hàng Agribank.

  - Sinh viên chưa có số tài khỏan, nộp học phí tại Phòng Tài vụ.

  Sinh viên không đóng học phí đúng thời hạn sẽ bị hủy kết quả ĐKMH.

  4. Số điện thoại hỗ trợ trong quá trình đăng ký: 3 869 1300

  Đề nghị các Khoa, Viện, Ban, Giáo viên chủ
  nhiệm phổ biến đến sinh viên, đặc biệt là các sinh viên khóa cũ để sinh
  viên ĐKMH đúng thời hạn.  Nơi nhận:

  TRƯỞNG PHÒNG

  - Như trên

  - Phòng TV, CTSV

  - Trang Web Trường và PĐT

  - Lưu ĐT.

  (Đã ký)  TS. Phạm Xuân Anh

   Hôm nay: 10.12.18 11:23