DIỄN ĐÀN NGÀNH TIN HỌC XÂY DỰNG_ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Building A Better World


  Đề cuơng nền móng

  Share
  avatar
  knet1304
  Admin
  Admin

  Tổng số bài gửi : 670
  Points : 1933
  Join date : 16/01/2011
  Age : 28
  Đến từ : Khoa CNTT-Trường Đại học Xây Dựng

  Đề cuơng nền móng

  Bài gửi by knet1304 on 27.01.11 21:18

  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
  1. Tên học phần: Nền móng
  2. Số đơn vị học trình: 4 đ.v.h.t lí thuyết + 1 đ.v.h.t đồ án môn học
  3. Trình độ: cho sinh viên năm thứ 3, năm thứ 4
  4. Phân bổ thời gian:
  - Lên lớp: 60 tiết (chung cho cả lớp)
  - Khác: hướng dẫn + bảo vệ đồ án 2t/sv
  5. Điều kiện tiên quyết:
  Đã học nội dung các môn học sau:
  - Cơ học đất
  - Kết cấu bê tông cốt thép
  6. Mục tiêu học phần:
  Trang
  bị cho sinh viên kiến thức chuyên ngành về tính toán – thiết kế nền
  móng các dạng công trình xây dựng dân dụng thông thường, tính toán thiết
  kế xử lí các vấn đề địa kỹ thuật có liên quan đến thi công nền móng
  công trình.
  7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
  Nền và móng là một
  môn khoa học chuyên ngành thuộc các ngành Kỹ thuật xây dựng công trình.
  Môn học này trang bị cho người học kiến thức cơ bản để cho phép thực
  hiện việc lựa chọn và tính toán thiết kế một giải pháp kỹ thuật nền
  móng công trình cụ thể. Có thể tạm thời phân chia môn học làm hai lĩnh
  vực: thiết kế xử lí nền và thiết kế móng công trình. Môn học được xây
  dựng trên cơ sở kiến thức của môn Cơ học đất, môn học Kết cấu bê tông
  cốt thép và một số mô học liên quan. Ngoài việc đề xuất, lựa chọn và
  thực hiện thiết kế giải pháp kỹ thuật cụ thể, sinh viên được giới thiệu
  các phương pháp thực hiện thử nghiệm công trình, giải pháp cũng như từng
  hạng mục có ảnh hưởng quyết đinh đến chất lượng công trình.
  8. Nhiệm vụ của sinh viên
  - Dự lớp nghe giảng
  - Hoàn thành đồ án môn học
  9. Tài liệu học tập
  - Giáo trình chính: Phan hồng Quân (2006): Nền và móng, Nhà XBGD.
  - Sách tham khảo
  + Phan Hồng Quân (2006): Cơ học đất, Nhà XBXD.
  + Ngô Thế Phong và nnk (2005): Kết cấu bê tông cốt thép, Nhà XBKHKT.
  10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
  11. Thang điểm
  12. Nội dung chi tiết học phần
  Nội dung lí thuyết của học phần được trình bày trong 5 chương:
  - Chương 1: Một số vấn đề chung: 8t
  Các
  khái niệm cơ bản, các qui định dùng chung và các thuật ngữ chuyên môn
  được giới thiệu trong phần này. Chương 1 cũng cung cấp cho sinh viên các
  phương pháp luận tư duy xử lí các vấn đề kỹ thuật có liên quan đến nền
  đất và móng công trình.
  - Chương 2: Tính toán thiết kế móng nông 14t lí thuyết + 4t bài tập
  Nội
  dung của Chương 2 cung cấp cho sinh viên phương pháp tính toán, thiết
  kế móng nông các công trình trong điều kiện địa chất và tải trọng cho
  phép ứng dụng chúng; Thành thạo các kỹ năng tính toán, cấu tạo móng nông
  cứng. Đối với trường hợp phải thiết kế móng nông mềm, sinh viên được
  trang bị kiến thức cơ bản trong việc phân tích nội lực móng trong điều
  kiện đơn giản, các điều kiện móng phức tạp cũng được đề cập đến một cách
  đại cương.
  - Chương 3: Thiết kế xử lí nền đất yếu 5t lí thuyết + 2t bài tập
  Một
  số phương pháp xử lí nền thông dụng, có tần suất ứng dụng cao ở Việt
  nam được giới thiệu trong Chương này. Các phương pháp tính toán và xác
  định các thông số thiết kế cơ bản của các phương án xử lí nền nói trên
  được trang bị cho sinh viên.
  - Chương 4: Tính toán thiết kế móng cọc 14t lí thuyết + 5t bài tập
  Phạm
  vi áp dụng của móng cọc, các loại cọc được sử dụng phổ biến, phương
  pháp thi công chúng được giới thiệu. Sinh viên được trang bị kiến thức
  đủ để có thể thực hiện các thiết kế kỹ thuật phương án móng cọc đài thấp
  cho các dạng công trình thích hợp; các phương pháp thí nghiệm kiểm tra
  chất lượng cọc cũng được giới thiệu trong Chương này.
  - Chương 5: Phân tích cọc chịu tải trọng ngang 6t lí thuyết + 2t bài tập
  Cọc
  chịu tải trọng ngang là một trường hợp đặc biệt khi sử dụng móng cọc
  trong các điều kiện làm việc phức tạp. Nội lực trong cọc, tương tác giữa
  đất và cọc là các nội dung chính sẽ cung cấp cho sinh viên trong Chương
  này. Tuy vậy, do tính phức tạp của vấn đề, sinh viên chỉ được yêu cầu
  nắm phương pháp phân tích và ý nghĩa của việc phân tích cọc chịu tải
  trọng ngang là đạt yêu cầu.
  Nội dung đồ án môn học
  Mỗi sinh viên
  được yêu cầu hoàn thành đồ án môn học với hai nội dung cơ bản được tách
  riêng. Các phương án đó được đánh giá thông qua thông qua việc sinh viên
  tự bảo vệ ý tưởng và các tính toán cụ thể của mình với Giáo viên hướng
  dẫn.
  - Phần 1: Thiết kế móng nông. Trong phân này sinh viên được yêu
  cầu hoàn thành thiết kế phương án móng (móng nông) hoàn chỉnh cho một
  công trình cụ thể bao gồm việc đề xuất một số phương án, tính toán thiết
  kế hoàn chỉnh phương án được lựa chọn và thể hiện lên bản vẽ phương án
  đó.
  - Phần 2: Thiết kế móng cọc. Sinh viên được yêu cầu tính toán
  thiết kế móng cọc đài thấp cho một cột nhà công nghiệp là một dạng công
  trình có điều kiện tải trọng phức tạp và rất phổ biến trong thực tế. Kết
  quả tính toán thiết kế cũng được thể hiện lên bản vẽ.

   Hôm nay: 18.11.18 0:23